Dato: 23.01.2022
Logg Inn
Kaldfjord båtforening

ÅRSMØTE 2020 – 18. februar

INNBETALING AV ÅRSKONTINGENT 2020

Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen.

En båtforening uten direkte koblinger til båthavna, men som ivaretar de øvrige aktiviteter til båtfolket.

Sted : Kaldfjord skole, skolekjøkken (inngang gymnastikksal)

Tid : Tirsdag den 18.02.2020, kl. 19:30.

På møtet vil følgende saker bli behandlet :
  • Vanlige årsmøtesaker (årsrapport, handlingsprogram, regnskap, valg)
  • Nytt om småbåthavna i Kaldfjord
  • Diskusjon og tema

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 10.02.20.

Vi minner om hjemmesiden til Kaldfjord Båtforening www.kbf.no og Kongelig Norsk Båtforbund www.knbf.no

Se hele innkallinga og innbetaling av årskontingent her: Årsmøte innkalling 2020

STYRANDRYDDEAKJSON I KALDFJORD & EIDKJOSEN 25. mai 2019

Strandryddedagen i Kaldfjord & Eidkjosen ble avhold som et samarbeidsprosjekt mellom Kaldfjord Båtforening, Sameiet Kaldfjorden Brygge og Kaldfjord & Eidkjosen bydelsråd. Det var med dette lagt opp til bred deltakelse. Selv om vi ikke kan skryte av antall deltakere, gjorde de en formidabel innsats de som deltok. Som bildet nedenfor viser var den yngre garde bra representert. Og det er det viktigste, nemlig at vi har fremtiden med oss! Etter ryddinga var det utdeling av det nye diplomet til KNBF som ble godt tatt i mot.

Bilde 1. Edmund, Oliver, Lukas og Matheo fikk utdelt milkjødiplomet for sin flotte ryddeinnsats på strandryddedagen

Bilde 1
Som tidligere år ble det funnet forskjellige typer søppel i fjæra. Som bildet viser fant vi både ei hel vindusrute, en ødelagt gummibåt, og et lekk flyteelement som vil være skummel for skipfarten. Vi fant også garnrester, diverse fiskeutstyr, tauverk, fiskekasser, isopor, bøyer og en del trevirke. Det positive er at plastposer fant vi omtrent ikke denne gangen. Kan vi konkludere med at det går i riktig retning?
Bilde 2

Bilde 2. Til tross for noe svak «voksendeltakelse» ble en 10 kubikks container fylt med ryddeavfall.

Mvh
Kaldfjord Båtforening
Jørn Fjellsaune

En interesseorganisasjon for deg som er båtinteressert!

  • Vi jobber for øke trivselen til sjøs og bedre samholdet mellom båtfolk.
  • Arbeide for et renere miljø i havneområdet og hvor båtfolk ferdes.
  • Arbeide for gunstige avtaler knyttet til forsikring, service, kjøp og lignende.
  • Bidra til gode forhold i båthavnaområdet.
  • Arrangere temakvelder og andre aktiviteter som båtfolk i området etterspør.

Velkommen du også!