Dato: 19.02.2019
Logg Inn
Kaldfjord båtforening

ÅRSMØTE 2019 – 21. februar

INNBETALING AV ÅRSKONTINGENT 2019

Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen.

Viser også til informasjon på årsmøtet i Sameiet Kaldfjorden Brygge.

En båtforening uten direkte koblinger til båthavna, men som ivaretar de øvrige aktiviteter til båtfolket.

Sted : Kaldfjord skole, skolekjøkken (inngang gymnastikksal).

Tid : Torsdag den 21.02.2019, kl. 19:30.

På møtet vil følgende saker bli behandlet :
  • Vanlige årsmøtesaker (årsrapport, handlingsprogram, regnskap, valg)
  • Nytt om småbåthavna i Kaldfjord
  • Diskusjon og tema

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 13.02.19. Vi minner om hjemmesiden til Kaldfjord Båtforening www.kbf.no og Kongelig Norsk Båtforbund www.knbf.no

Se hele innkallinga og innbetaling av årskontingent her: Årsmøte innkalling 2019

STRANDRYDDEDAG 2018

i /utover Kaldfjorden lørdag 26. mai 2018

I samarbeid med Kaldfjord og Eidkjosen bydelsråd, Kaldfjord Brygge og andre dugnadshungrige innbyggere rydder vi strandsonen utover fjorden for avfall… I fjor tok vi halve fjorden, i år tar vi resten. Vi starter i båthavna kl 11:00 lørdag 26.mai. Meld til Jørn Fjellsaune om du stiller med eller uten båt… eller bare still opp.

Det blir satt ut avfallskontainer i båthavna på fredag 25. mai som hentes tirsdags morgen 29. mai.

NB! Vi ser og hører alle problemene mikroplast og annen forurensning gjør med havet … din innsats trengs for å trygge vårt smakfulle sjømat-fat!

Vi håper på godt oppmøte og vi satser på en hyggelig og nyttig vårryddeaksjon - dugnad er artig… svikt ikke... og kanskje det er lurt å ta med litt varmt på en termos … selv om været kommer til å bli strålende.

VEL MØTT TIL EN HYGGELIGE RYDDEDUGNAD !

En interesseorganisasjon for deg som er båtinteressert!

  • Vi jobber for øke trivselen til sjøs og bedre samholdet mellom båtfolk.
  • Arbeide for et renere miljø i havneområdet og hvor båtfolk ferdes.
  • Arbeide for gunstige avtaler knyttet til forsikring, service, kjøp og lignende.
  • Bidra til gode forhold i båthavnaområdet.
  • Arrangere temakvelder og andre aktiviteter som båtfolk i området etterspør.

Velkommen du også!