Dato: 18.01.2019
Logg Inn
Kaldfjord båtforening

STRANDRYDDEDAG 2018

i /utover Kaldfjorden lørdag 26. mai 2018

I samarbeid med Kaldfjord og Eidkjosen bydelsråd, Kaldfjord Brygge og andre dugnadshungrige innbyggere rydder vi strandsonen utover fjorden for avfall… I fjor tok vi halve fjorden, i år tar vi resten. Vi starter i båthavna kl 11:00 lørdag 26.mai. Meld til Jørn Fjellsaune om du stiller med eller uten båt… eller bare still opp.

Det blir satt ut avfallskontainer i båthavna på fredag 25. mai som hentes tirsdags morgen 29. mai.

NB! Vi ser og hører alle problemene mikroplast og annen forurensning gjør med havet … din innsats trengs for å trygge vårt smakfulle sjømat-fat!

Vi håper på godt oppmøte og vi satser på en hyggelig og nyttig vårryddeaksjon - dugnad er artig… svikt ikke... og kanskje det er lurt å ta med litt varmt på en termos … selv om været kommer til å bli strålende.

VEL MØTT TIL EN HYGGELIGE RYDDEDUGNAD !

En interesseorganisasjon for deg som er båtinteressert!

  • Vi jobber for øke trivselen til sjøs og bedre samholdet mellom båtfolk.
  • Arbeide for et renere miljø i havneområdet og hvor båtfolk ferdes.
  • Arbeide for gunstige avtaler knyttet til forsikring, service, kjøp og lignende.
  • Bidra til gode forhold i båthavnaområdet.
  • Arrangere temakvelder og andre aktiviteter som båtfolk i området etterspør.

Velkommen du også!