Dato: 23.02.2018
Logg Inn
Kaldfjord båtforening

ÅRSMØTE 2018

Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen.

Sted: Kaldfjord skole, skolekjøkken (inngang gymnastikksal)
Tid: Tirsdag den 13.02.2018, kl. 19:30.

På møtet vil følgende saker bli behandlet:
- Vanlige årsmøtesaker (årsrapport, handlingsprogram, regnskap, valg)
- Nytt om småbåthavna i Kaldfjord
- Diskusjon og tema

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 07.02.18. Vi minner om hjemmesiden til Kaldfjord Båtforening www.kbf.no og Kongelig Norsk Båtforbund www.knbf.no

Årskontingenten for 2018 er fortsatt uendret:
- Hovedmedlemskap med medlemskap i KNBF: kr 250,- (Kaldfj.båtf. kr 130,-, KNBF kr 120,-)
- Støttemedlemskap: kr 50,-

Innbetalingsfrist er den 13.02.2018 til konto 0530 04 07155. Eller på VIPPS til Kaldfjord Båtforening (vippsnr:17539).

Vi kan opplyse om at et enkeltmedlemskap i KNBF koster kr 350,-, mens vi kun betaler kr 120,- med de samme fordelene bla. billig forsikring, juridisk førstehjelp, bladet båtens verden gratis 2ggr i året, tilbud på sikkerhet- og besiktigelsestest, trådløs dødmannsknapp og mye mer. Se KNBF.no

Fullstendig årsmøteinnkalling her

En interesseorganisasjon for deg som er båtinteressert!

  • Vi jobber for øke trivselen til sjøs og bedre samholdet mellom båtfolk.
  • Arbeide for et renere miljø i havneområdet og hvor båtfolk ferdes.
  • Arbeide for gunstige avtaler knyttet til forsikring, service, kjøp og lignende.
  • Bidra til gode forhold i båthavnaområdet.
  • Arrangere temakvelder og andre aktiviteter som båtfolk i området etterspør.

Velkommen du også!