Dato: 23.05.2019
Logg Inn
Kaldfjord båtforening

VÅRRYDDING

STRANDRYDDEDAG og LANDRYDDEDAG

2019

KALDFJORD og EIDKJOSEN

og utover Kaldfjorden

lørdag 25. mai

I et samarbeid mellom Kaldfjord & Eidkjosen bydelsråd, Kaldfjord Båtforening, Kaldfjorden Brygge og andre dugnadshungrige innbyggere rydder vi land og strand.

Det blir satt ut avfallskontainer ved busskuret i krysset til Oladalen og i småbåthavna på fredag 24. mai som hentes tirsdags morgen 28. mai.

For de som blir med utover fjorden starter vi i båthavna kl 11:00 lørdag 25.mai. Meld til Jørn Fjellsaune om du stiller med eller uten båt… eller bare still opp.

NB! Vi ser og hører alle problemene mikroplast og annen forurensning gjør med havet … din innsats trengs for å trygge vårt smakfulle sjømat-fat

Vi håper på godt oppmøte og vi satser på en hyggelig og nyttig vårryddeaksjon - dugnad er artig… svikt ikke... og kanskje det er lurt å ta med litt varmt på en termos … og dersom været tillater det blir det grilling i båthavna.

Kontaktperson:

Jørn Fjellsaune, Oladalvegen 1, 9107 Kvaløya. 970 47 241(mobil) e-post: jorn.fjellsaune@gmail.com


VEL MØTT TIL EN HYGGELIGE RYDDEDUGNAD !

ÅRSMØTE 2019 – 21. februar

INNBETALING AV ÅRSKONTINGENT 2019

Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen.

Viser også til informasjon på årsmøtet i Sameiet Kaldfjorden Brygge.

En båtforening uten direkte koblinger til båthavna, men som ivaretar de øvrige aktiviteter til båtfolket.

Sted : Kaldfjord skole, skolekjøkken (inngang gymnastikksal)

Tid : Torsdag den 21.02.2019, kl. 19:30.

På møtet vil følgende saker bli behandlet :
  • Vanlige årsmøtesaker (årsrapport, handlingsprogram, regnskap, valg)
  • Nytt om småbåthavna i Kaldfjord
  • Diskusjon og tema

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 13.02.19. Vi minner om hjemmesiden til Kaldfjord Båtforening www.kbf.no og Kongelig Norsk Båtforbund www.knbf.no

Se hele innkallinga og innbetaling av årskontingent her: Årsmøte innkalling 2019

En interesseorganisasjon for deg som er båtinteressert!

  • Vi jobber for øke trivselen til sjøs og bedre samholdet mellom båtfolk.
  • Arbeide for et renere miljø i havneområdet og hvor båtfolk ferdes.
  • Arbeide for gunstige avtaler knyttet til forsikring, service, kjøp og lignende.
  • Bidra til gode forhold i båthavnaområdet.
  • Arrangere temakvelder og andre aktiviteter som båtfolk i området etterspør.

Velkommen du også!